Bureau

UNO Architekten BV. is opgericht in 1991.

Het bureau heeft zich zich tijdens de stadsvernieuwing in Rotterdam en Den Haag gaandeweg toegelegd op nieuwbouw. De fascinatie voor steden, bewoners en de dynamiek van de stad heeft geleid tot een grote diversiteit aan opdrachten bestaande uit herontwikkeling, herbestemming en visie op gebied van wonen, zorg en onderzoek. De afgelopen jaren is een specialisme ontwikkeld op gebied van restauratie, renovatie en nieuwbouw in stedelijke gebieden. Het bureau bestaat uit een kern van ontwerpers en bouwkundigen. Bouwkundige opnames, kostenramingen, directie en toezicht op de bouw voert UNO zelf uit. Het is onze ervaring dat gedetailleerde kennis op deze terreinen van grote invloed is op de uiteindelijke prijs en kwaliteit van een project. Wij hebben ervaring met alle werkzaamheden die nodig zijn voor aanbestedingen, bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding. Onze werkzaamheden bestaan uit haalbaarheidsonderzoek, subsidieregelingen, ontwerp, bouwaanvraag, aannemers selectie en directievoering. Werkzaamheden voor EPC, daglicht, ventilatie of galm voeren we zelf uit. Onze opdrachten variëren van grootonderhoud, restauratie tot en met nieuwbouw.