Bureau

UNO Architekten BV. is opgericht in 1991 door Michiel Versteegh.

Na zijn studie heeft hij zich gaandeweg meer toegelegd op restauratie en renovatie. Binnen-stedelijke herontwikkeling was toen nog geen issue. De fascinatie voor steden, bewoners en haar historie heeft geleid tot een grote diversiteit aan opdrachten. Veelzijdig met herontwikkeling, herbestemming en visie op gebied van wonen, zorg en onderzoek. De afgelopen jaren is een specialisme ontwikkeld op gebied van restauratie, renovatie en nieuwbouw in stedelijke gebieden. Het bureau bestaat uit een kern van ontwerpers en bouwkundigen. Bouwkundige opnames, kostenramingen, directie en toezicht op de bouw voert UNO zelf uit. Het is onze ervaring dat gedetailleerde kennis op deze terreinen van grote invloed is op de uiteindelijke prijs en kwaliteit van een project. Wij hebben ervaring met alle werkzaamheden die nodig zijn voor aanbestedingen, bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding. Onze werkzaamheden bestaan uit haalbaarheidsonderzoek, subsidieregelingen, ontwerp, bouwaanvraag, aannemers selectie en directievoering. Werkzaamheden voor EPC, daglicht, ventilatie of galm voeren we zelf uit. Onze opdrachten variëren van grootonderhoud, restauratie tot en met nieuwbouw.