Loevensteinlaan, Den Haag

Het gebouw aan de Loevesteinlaan dateert uit het begin van de jaren zeventig. Lang was onduidelijk of het gebouw gehandhaafd kon worden. UNO onderzocht of dit gebouw geschikt gemaakt kon worden voor een begeleidwonenproject voor jongeren.

Behalve een kantoor met slaapwacht is er behoefte aan twee woonkamers en logeerruimte. De oude kamers waren gemiddeld 11 m². Om zelfstandig wonen te realiseren zijn kamers vergroot door samenvoeging tot uiteindelijk veertien woon-slaapkamers met eigen sanitair en een pantry van ca 40 m². De afweging sloop–nieuwbouw of renovatie was duidelijk in het voordeel van de renovatie.