Artpark, Rotterdam

Op een voormalig rangeerterrein aan de Merwehaven hebben wij het initiatief genomen voor een proeftuin voor kunst en architectuur. Een Freezone waar architectuur, design, beeldende kunst en nieuwe media, verbindingen met elkaar aangaan.

UNO samen met de stichting "Artpark" ontwierpen wij een proeftuin; een regelarme en welstandvrije ‘freezone for art and architecture’. Voor dit terrein waar ooit woningbouw zou moeten komen, had de gemeente geen plan, het ene na het andere pand werd gesloopt totdat wij hierop de aandacht vestigden. Artpark zou hiermee een nieuw concept toe voegen aan de jonge creatieve indrustrie in dit gebied.

Het initiatief heeft geresulteerd in het voorkomen van de sloop van een aantal bedrijfspanden en het besluit van de gemeente Rotterdam om de regie te nemen en het zelf uit te voeren. Na vijf jaar ontwikkeling is nu besloten er een stadsboerderij te vestigen en zijn de meeste jonge creatieve ondernemers uit de stad vertrokken.