Pakhuizen, Vlaardingen

studie 2015

Het gebied is strategisch gelegen tussen de rivierzone en het centrumgebied, het is echter al jarenlang in verval en onderdeel van speculatie. De onderzochte panden zijn bouwkundig onderzocht en er is een strategie bedacht om zwakke gebieden te versterken. Het pakhuis aan de Vettenoordskade is gezien de afmeting en de casco kosten het meest overzichtelijk. Het kan als begin van de herontwikkeling van het gebied de aanjager zijn. Voor de Westhavenkade gelden andere waarden omdat deze panden veel groter (ca 250 m2) en rijksmonument zijn. Voor deze panden is een commerciele funktie op de beganegrond in combinatie met wonen op de verdiepingen de beste optie. Overleg met de rijksdienst om tot een acceptabel plan te komen is voorwaarde.