• UNO

    UNO heeft een grote diversiteit aan projecten gerealiseerd; van stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies en concepten voor de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties tot woningbouw, zorg, renovatie en restauratie van gebouwen.

    Het bureau is gespecialiseerd in woon-zorgconcepten en het verbeteren van de leefomgeving op wijkniveau. UNO werkt voor ondermeer gemeentes, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, zorginstellingen en ook particulieren. Maatschappelijke betrokkenheid is kenmerkend voor de bureaufilosofie. De ontwerpteams hebben ervaring met complexe opgaven en met inspraak van bewoners(-organisaties), wijkregisseurs, corporaties en gemeenten. In alle projecten wordt aandacht besteed aan de inpassing in bestaande structuren, de menselijke maat, veiligheid en leefbaarheid.